Bałwanki

Na feriach nie każdy mógł ulepić bałwana, dlatego na pierwszych poferyjnych zajęciach tworzyliśmy bałwany według swojego pomysły. Ważnym elementem tego zadania było podpisania bałwanka a następnie wykonanie zrzutu ekranu i przesłanie zdjęcia mailem. W ten sposób ćwiczyliśmy umiejętności, które jeszcze niejednokrotnie będą wykorzystywane. 

Wykorzystana aplikacja:

KREATOR BAŁANÓW

Cover art