Wee Mee - tworzymy awatara według opisu

Ważna umiejętność, która będzie nam towarzyszyć przez wszystkie lata edukacji oraz później w dorosłym życiu - czytanie ze zrozumieniem. Naszym zadaniem było stworzenie awatara według podanego opisu. Następnie należało zrobić zdjęcie tekstowi według którego tworzyliśmy awatara i wykonać plakat w aplikacji PicCollage. Na koniec należało wysłać pracę mailem do Pani. Dużo zadań, ważna ich kolejność, współpraca w grupie... Efekty poniżej

Aplikacja